STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach

Opis: Celem głównym projektu jest zwiększenie nadzoru i partycypacji społecznej w tworzeniu i realizacji polityki transportowej w miastach i na szczeblu ogólnopolskim poprzez wsparcie wspomnianego wyżej pozytywnego procesu. Cele szczegółowe projektu przedstawiają się następująco: - wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji działaczy społecznych organizacji rowerowych w zakresie nadzoru społecznego i współpracy z samorządami, - wsparcie strukturalne współpracy pomiędzy organizacjami rowerowymi, a PGR i MI (partycypacja społeczna przy kreowaniu polityki rowerowej państwa), - promocja najlepszych praktyk w zakresie partycypacji społecznej w Polsce i UE, - upublicznianie parametrów opisujących polityki transportowe w polskich miastach, - wykonanie diagnozy polityki rowerowej państwa z sugestiami optymalizacji rozwiązań, - aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie udziału społecznego w realizacji polityk transportowych, - usprawnienie kanału informacyjnego pomiędzy działaczami organizacji a środowiskiem rowerzystów.

www: http://miastadlarowerow.pl/

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 745 654 PLN

Osoba kontaktowa: Jakub Maciejczyk

Email kontaktowy: gmail.com@kuba.maciejczyk

Organizacja: Stowarzyszenie Miasta dla rowerów

Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności