STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru

Opis: Cele Celem głównym projektu jest zwiększenie nadzoru i partycypacji społecznej w tworzeniu i realizacji polityki transportowej w miastach i na szczeblu ogólnopolskim poprzez wsparcie wspomnianego wyżej pozytywnego procesu. Cele szczegółowe projektu przedstawiają się następująco: wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji działaczy społecznych organizacji rowerowych w zakresie nadzoru społecznego i współpracy z samorządami, wsparcie strukturalne współpracy pomiędzy organizacjami rowerowymi, a PGR i MI (partycypacja społeczna przy kreowaniu polityki rowerowej państwa), promocja najlepszych praktyk w zakresie partycypacji społecznej w Polsce i UE, upublicznianie parametrów opisujących polityki transportowe w polskich miastach, wykonanie diagnozy polityki rowerowej państwa z sugestiami optymalizacji rozwiązań, aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie udziału społecznego w realizacji polityk transportowych, usprawnienie kanału informacyjnego pomiędzy działaczami organizacji a środowiskiem rowerzystów. Działania Spotkania szkoleniowe przedstawicieli organizacji MDR Wizyta studyjna dla działaczy MDR (Holandia/Niemcy/Dania) Spotkania warsztatowe przedstawicieli MDR z PGR w Sejmie Monitoring procesu konsultacji społecznych pakietu prorowerowych zmian prawnych w Ministerstwie Infrastruktury. Opracowanie społecznych raportów na temat kształtu polityk transportowych w poszczególnych miastach sieci Publikacja promująca dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Opracowanie syntetycznego Raportu na temat wdrażania polityk ruchu rowerowego w Polsce Organizacja konferencji ogólnopolskich prezentujących najlepsze praktyki z zakresu partycypacji społecznej Organizacja seminariów regionalnych prezentujących najlepsze praktyki z zakresu partycypacji społecznej Modernizacja i przebudowa witryny www.rowery.org.pl Lokalne akcje promocyjne Plakaty i nalepki odblaskowe na ramę rowerową

www: http://miastadlarowerow.pl/index.php?dzial=2

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 745 654 PLN

Osoba kontaktowa: Jakub Maciejczyk

Email kontaktowy: gmail.com@kuba.maciejczyk

Organizacja: Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności