STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Równi i bezpieczni

Opis: Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną. W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie). Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja działająca na rzecz osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze wzajemne poznanie specyfiki pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami LGBT, rozpoznanie wspólnych mechanizmów występowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę doświadczeń w świadczeniu poradnictwa prawnego.

Data początku: 2014

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 350 000,00 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej SIP

Grantodawca: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009 – 2014 (fundusze norweskie i fundusze EOG)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności