STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Równość i różnorodność – praktycznie

Opis: Działania w tym projekcie służyły temu, aby: Przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki. Chcemy, aby organizacje, które zwykle wyspecjalizowane są w przeciwdziałaniu dyskryminacji z jednej przyczyny, np. płci czy niepełnosprawności nauczyły się horyzontalnego podejścia do przeciwdziałania dyskryminacji i postrzegały osobę przez pryzmat całości jej tożsamości – nikt z nas nie jest „tylko” osobą niepełnosprawną, osobą starszą, czy kobietą. Chcemy przyjrzeć się i wspólnie zastanowić, jakie są korzyści i konsekwencje horyzontalnego podejścia do problemu dyskryminacji. Upowszechnić tzw. horyzontalne podejście do dyskryminacji i uwypuklić problem dyskryminacji wielokrotnej – kiedy dana osoba doświadcza dyskryminacji z jednej niż więcej przyczyny. Wzmocnić jakość współpracy organizacji z administracją publiczną w obszarze edukacji i rynku pracy – tak aby planowane programy i polityki społeczne dotyczące edukacji i rynku pracy uwzględniały podejście równościowe i antydyskryminacyjne. Rozwinąć kompetencje trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych współpracujących z administracją publiczną.

www: http://www.tea.org.pl/pl/SiteContent?subitem=rownosc_i_roznorodnosc___praktycznie

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Maja Branka

Email kontaktowy: m.branka@tea.org.pl

Organizacja: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności