STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Równość standardem dobrego samorządu

Opis: Projekt ma na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelowych narzędzi wdrażania i pomiaru realizacji polityki równości w samorządach. Organizacje realizujące projekt: Fundacja „Feminoteka” (liderka projektu) Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator” Sp. z o.o. Uniwersytet w Maceracie (Włochy) Miasto Vantaa (Finlandia) Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia)

www: www.rownoscwsamorzadzie.pl

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Email kontaktowy: agnieszkasz@feminoteka.pl

Organizacja: Fundacja Feminoteka

Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności