STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Równościowy monitoring ogłoszeń o pracę

Opis: Głównym celem projektu był monitoring przestrzegania zasady równego traktowania w ogłoszeniach o pracę. Przez 4 miesiące prawnicy PTPA badali skalę dyskryminacji kandydatów/kandydatek na pracowników w ogłoszeniach o pracę, zamieszczanych w prasie oraz największych serwisach internetowych. Przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym zakazu formułowania dyskryminacyjnych zapisów w ogłoszeniach o pracę funkcjonują już w polskim systemie prawnym od kilku już lat. Niestety, wciąż można spotkać się z ogłoszeniami typu "Zatrudnię młodą kobietę na stanowisko asystentki", czy też "Poszukuję pani do 50 lat na stanowisko...". Rezultatem projektu jest raport, który ukazał skalę tego zjawiska. Raport, oprócz wyników monitoringu, zawiera rekomendacje jak przeciwdziałać tego typu praktykom, a także analizę polskich i unijnych przepisów antydyskryminacyjnych.

www: http://ptpa.org.pl/projekty/rownosciowy-monitoring-ogloszen-o-prace

Link do raportu: http://ptpa.org.pl/public/files/publikacje/raport_pdf.pdf

Data początku: 2009

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Grantodawca: Ambasada Królestwa Niderlandów

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności