STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus

Opis:

Konwencja z Aarhus zapewnia dostęp do informacji o środowisku i możliwość udziału obywateli w decyzjach go dotyczących. Doświadczenie Fundacji i innych podmiotów wskazuje na powszechne problemy w krajowej implementacji postanowień Konwencji. Realizowane w projekcie działania kontrolne i analizy miały dać kompleksowy obraz trudności w wykonaniu Konwencji i zapełnić lukę wynikającą z braku systemowego monitoringu jej wykonania. Informacje te zostały zestawione w społecznym, alternatywnym do rządowego, raporcie (Shadow Report) z wykonania Konwencji za lata 2014-2016. Ocena dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz możliwości partycypacji obywatelskiej w decyzjach go dotyczących bazuje na danych ilościowych. Wraz z ekspercką oceną narzędzi prawnych i finansowych wdrażających Konwencję stanowi podstawę społecznych rekomendacji. Działania rzecznicze i komunikacyjne stanowią dodatkową presję na podjęcie przez administrację rządową działań naprawczych.

www: http://greenmind.pl/nasze-dzialania/projekty/shadow-report-z-wykonania-konwencji-z-aarhus/

Link do raportu: http://greenmind.pl/nasze-dzialania/projekty/shadow-report-z-wykonania-konwencji-z-aarhus/ramy-czasowe-konsultacji/wyniki/

Data początku: 2014-10-30

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 206 900 pln

Organizacja: Fundacja Greenmind

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności