STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-14

Opis:

Projekt zakładał przeprowadzenie audytu społecznego instytucji publicznych zobowiązanych do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-16 (w latach 2013 i 2014) oraz ogólnopolskich badań wśród grup, których dotyczy problematyka HIV/AIDS (osoby HIV+, służba zdrowia-20 lekarzy, 30 NGO). Projekt był wspierany przez organizację pacjencką Sieć Plus, która upowszechniła działania (badania oraz interwencje prawne) wśród osób HIV+. Efektem działań było stworzenie raportu z audytu i badań oraz rekomendacji konsorcjum NGO zajmujących się tą problematyką. Analiza uzyskanego materiału badawczego pozwoliła na zdiagnozowanie problemowych obszarów oraz wypracowanie dla nich optymalnych rozwiązań. Projekt zakładał spotkanie Okrągłego Stołu z przedstawicielami instytucji publicznych, w czasie którego miało zostać wypracowane wspólne stanowisko umożliwiające wpłynięcie na kształt przyszłego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

www: http://www.skaids.org/pl/audyt-spoleczny

Link do raportu: http://www.skaids.org/pl/raport2016

Data początku: 2015-02-02

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 228 600,00 PLN

Organizacja: Społeczny Komitet ds. AIDS

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności