STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Społeczny Monitor Edukacji

Opis:

Projekt monitoringowy, polegający na społecznej kontroli wydatkowania przez CKE funduszy na projekty systemowe. Projekt był rozwinięciem wcześniej prowadzonych działań. Objął: - analizę 3 wybranych projektów, realizowanych w ramach POKL, działanie "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych": Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania; Pilotaż nowych egzaminów maturalnych; Budowa banków zadań. - studium przypadku: analiza, na przykładach, związku między projektami systemowymi a trybem wprowadzania zmian w prawie oświatowym oraz związku między unijnymi mechanizmami finansowania a tworzeniem polityki oświatowej; - monitoring matury 2015 (zmodyfikowanej w ramach jednego z badanych projektów); Podstawowy problem badawczy: wpływ mechanizmów finansowania na mechanizmy decyzyjne w oświacie i co za tym idzie - ich wpływ na otwartość systemu oświaty na pluralizm poglądów, debatę i demokratyczną partycypację.

www: http://www.monitor.edu.pl/strony/o-projekcie.html

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 186 650 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności