STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi

Opis: Celem projektu była poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi, a w szczególności przestrzegania przepisów dot. zagospodarowania tych odpadów i osiągania wymaganych standardów w tym zakresie (np. poziomów selektywnej zbiórki odpadów), poprzez: - monitoring wdrażania przepisów przez gminy (odpowiadające w Polsce za gospodarowanie odpadami komunalnymi), - monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez placówki handlowe (w szczególności sklepy wielkopowierzchniowe i internetowe), - dokonanie analizy kosztów gospodarki odpadami, w szczególności ich selektywnej zbiórki, w wybranych gminach, - identyfikacja i promocja "najlepszych praktyk" w zakresie efektywnego wykorzystania środków na zagospodarowanie odpadów, - wypracowanie i promocja stanowiska organizacji pozarządowych w zakresie modelowych i pożądanych rozwiązań w gospodarce ww. odpadami, - promocję efektów projektu, w szczególności "czarnych list" gmin i sklepów.

www: http://www.odpady.eco.pl/monitoring/

Link do raportu: http://odpady.eco.pl/monitoring/raport1/

Data początku: 2004

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 24 900 eur

Osoba kontaktowa: Anna Świątek

Email kontaktowy: aniaswiatek@gmail.com

Organizacja: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Grantodawca: Środki Przejściowe (Transition Facility)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności