STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Opis: Projekt zakłada aktywne włączenie org. pozarządowych(NGO) w proces wdrażania zobowiązań członkowskich Polski dot. ograniczenia ładunku azotu i fosforu pochodzących z rolnictwa, które wynikają z podpisanej w 2000 r Konwencji Helsińskiej, przyjętego w 2007 r Bałtyckiego Planu Działania i właściwego wdrażania ustawy azotanowej. W wyniku włączenia na różnych etapach działań NGO, parlamentarzystów, ministerstw (rolnictwa, środowiska) oraz doświadczonego w lobbingu parlamentarnym partnera norweskiego wnioskodawca poprowadzi społ. monitoring stanowienia krajowego prawa wykonawczego i poprawy prawa uchwałodawczego wpływającego na realizację zobowiązań Polski, wypracuje wspólne stanowisko NGO i interpelację poselską oraz procedurę współpracy pomiędzy NGO-sami, administracją państwową i parlamentem, która zostanie opisana w formie poradnika i upowszechniona wśród organizacji branżowych. Proj. kierowany jest zarówno do org. pozarządowych, jak i administracji publicznej i parlamentu.

Data początku: 2014

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 184 147,00 pln

Organizacja: Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny

Grantodawca: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009 – 2014 (fundusze norweskie i fundusze EOG)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności