STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

“Stań przed sądem – przekonaj się sam

Opis: W ramach funduszy Szwajcarskich Fundacja Court Watch Polska realizuje w okresie od 1 czerwca 2013 do 30 września 2014 projekt „Stań przed sądem przekonaj się sam”. Jego celem jest skuteczne i trwałe uruchomienie mechanizmów kontroli społecznej w sądach poprzez zwiększenie udziału obywateli w rozprawach sądowych w charakterze publiczności. Jest to działanie niezwykle potrzebne i unikalne, ponieważ dotyczy władzy sądowniczej, która wymyka się jak dotąd z pola zainteresowań zarówno kontroli jak i edukacji obywatelskiej. W wyniku realizacji projektu podejmowane są działania mające na celu upowszechnienie obserwacji rozpraw i posiedzeń sądowych w całym kraju. Przekazane kwestionariusze obserwacji służą do wzbogacenia bazy danych na temat sądownictwa i opracowania raportów podsumowujących kolejne cykle monitoringu. Ponadto, w ramach projektu i prowadzonych szkoleń staramy się zaznajomić ich uczestników z podstawową wiedzą nt. sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz potrzebą obserwowania rozpraw, tym samym zwiększając ich świadomość prawną. Poprzez wspólne działania z naszym partnerem – Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych – kilkanaście tysięcy osób ma również okazję zetknąć się z tą wiedzą podczas festiwali kulturalnych dla młodzieży. Głównym z nich jest Slot Art Festival organizowany corocznie w Lubiążu koło Wrocławia.

www: http://courtwatch.pl/fundacja/biezace-projekty/stan-przed-sadem-przekonaj-sie-sam/

Link do raportu: http://courtwatch.pl/wp-content/uploads/FCWP2014_raport.pdf

Data początku: 2013

Data końca: 2014

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 313 000 PLN

Osoba kontaktowa: Bartosz Pilitowski

Email kontaktowy: b.pilitowski@courtwatch.pl

Organizacja: Fundacja Court Watch Polska

Grantodawca: Fundusze szwajcarskie

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności