STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków

Opis: Projekt angażuje organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawiązaniu do zapisów Załącznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC. W rezultacie projektu adresaci zwiększą swój stan wiedzy na temat uwarunkowań prawnych ochrony siedlisk i gatunków. Różnorodność adresatów zapewni wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskami i poprawi współpracę w zakresie wdrażania sieci Natura 2000. Cele projektu: - zwiększenie stanu wiedzy o uwarunkowaniach prawnych ochrony przyrody wśród samorządów i decydentów odpowiedzialnych za ochronę przyrody; - zwiększenie umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie monitorowania naruszeń prawa w obszarze ochrony przyrody; - nawiązanie lub/i wzmocnienie współpracy pomiędzy NGO a samorządami dla ochrony przyrody, zapobiegnięcie stratom, kompensacji.

www: http://obszary.natura2000.pl/

Link do raportu: http://liderzy.natura2000.pl/index_publikacje.php

Data początku: 2009

Data końca: 2010

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 444 296 PLN

Osoba kontaktowa: Sabina Lubaczewska

Email kontaktowy: sabina@eko.org.pl

Organizacja: Fundacja EkoRozwoju

Grantodawca: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009 – 2014 (fundusze norweskie i fundusze EOG)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności