STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

TAK przejrzystości życia publicznego

Opis: Uczestnicy: 20 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i miasta Suwałki w województwie podlaskim. Każda zainteresowana szkoła (w przypadku zespołów szkół, w programie mogą wziąć udział zarówno gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne) zgłasza do udziału w programie 3 osoby (jednego nauczyciela i 2 uczniów), którzy wezmą udział w warsztatach szkoleniowych, a następnie przy pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszenia przygotują i przeprowadzą określone działania edukacyjne. Działania W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania: 1. Przygotowanie materiałów metodycznych oraz promocyjnych. 2. Dwudniowe warsztaty szkoleniowe z udziałem nauczycieli, które mają ich przygotować merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki życia publicznego z wykorzystaniem metod interaktywnych w oparciu o przygotowany podręcznik. 3. Dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla uczniów, w trakcie których poza uzyskaną wiedzą z zakresu projektu, zostaną oni również przygotowani do zorganizowania w swej szkole inicjatywy młodzieżowej w ramach której będą promowali wśród swoich rówieśników zachowania etyczne w życiu publicznym. 4. Przeprowadzenie przez nauczycieli po ukończeniu szkolenia min. 2 zajęć lekcyjnych w swojej szkole w oparciu o wydany przez nas przewodnik. 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie po ukończeniu szkolenia przez uczniów w swoich szkołach inicjatyw młodzieżowych na rzecz promowania wśród swoich rówieśników zachowań etycznych w życiu publicznym. Każda dwójka z wyszkolonych uczniów z jednej szkoły będzie musiała zorganizować wg własnego pomysłu taki projekt w szkole, który może obejmować m.in. następujące działania: happeningi, konkursy plastyczne i literackie, badania sondażowe wśród uczniów, przygotowywanie artykułów w gazetkach i radiowęzłach szkolnych, zorganizowanie warsztatów antykorupcyjnych dla młodszych uczniów, prezentacje multimedialne, plakaty anytkorupcyjne, kabarety, ulotki, spotkania z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe, rady gmin czy media lokalne itd. ; wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych w trakcie których będą obserwowali warunki pracy oraz zapoznają się z charakterem tych instytucji i zasadami obsługi interesantów, udział w sesjach rad gmin lub komisji. 6. Na zakończenie wszyscy uczestniczący w projekcie nauczyciele i uczniowie wezmą udział w wyjeździe do Sejmu w Warszawie.

www: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XhA7CfDQxTQJ:www.pryzmat.org.pl/news/ankiety/takprzejrzystosci-zasadyudzialuwprojekcie.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=pl

Link do raportu: http://www.pryzmat.org.pl/onas/raporty/sprawozdanie_merytoryczne_2007.pdf

Data początku: 2007

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 14 876,8 eur

Email kontaktowy: pryzmat@pryzmat.org.pl

Organizacja: Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat

Grantodawca: Środki Przejściowe (Transition Facility)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności