STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Transport pod kontrolą

Opis:

Projekt złożony z 2 bloków: 1. Kontrola na poziomie strategicznym i organizacyjnym - instytucji publicznych krajowych i regionalnych, zajmujących się transportem, na etapie sporządzania dokumentów strategicznych (strategii sektorowych, planów transportowych, planów inwestycyjnych) oraz ich realizacji, w tym sposobu organizowania transportu publicznego. Narzędziem były raporty problemowe (audyty społeczne) oraz materiały analityczne, prezentowane w internecie w atrakcyjnej formie. W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości były podejmowane interwencje. 2. Kontrola na poziomie inwestycyjnym - inwestycji drogowych i kolejowych na poziomie udziału społeczeństwa. Narzędziem kontroli było wspieranie partycypacji społ. poprzez stworzenie serwisu internetowego, monitorującego postępowania (w tym terminy) dot. inwestycji z 16 województw, zawierającego dokumentację inwestycji pozyskaną z urzędów oraz ich własne analizy i projekty stanowisk, wieszane tydzień przed terminem zgłaszania uwag.

www: http://www.transportpodkontrola.pl/

Data początku: 2014-08-05

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 350 000 pln

Organizacja: Centrum Zrównoważonego Transportu

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności