STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

URZĄDzamy RAZEM – konsultacje społeczne na mazowszu

Opis: Projekt URZĄDzamy RAZEM realizowany jest na Mazowszu: w trzech miastach siedzibach powiatu. Nasze działania rozpoczęliśmy w Mińsku Mazowieckim w listopadzie 2011 r. W pierwszej połowie 2012 roku URZĄDzamy RAZEM objęło Grójec, w drugiej połowie roku Sochaczew. Celem projektu jest wypracowanie w drodze konsultacji społecznych zaleceń dotyczących dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością pracy lokalnych urzędów. Przedmiotem konsultacji jest funkcjonowanie takich instytucji jak: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy. Ostateczna lista urzędów zostaje wytypowana przez uczestników projektu w każdym mieście. Pierwszym etapem działań jest diagnoza funkcjonowania urzędów od strony ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. Uczestnicy projektu identyfikują bariery (nie tylko o charakterze architektonicznym), które utrudniają sprawne korzystanie z urzędów. Drugi etap projektu ma na celu wypracowanie społecznych rekomendacji dotyczących zwiększenia dostępności urzędów. Wspólnie z urzędnikami zastanawiamy się, jakie zmiany należy wprowadzić, aby dostosować pracę urzędów do potrzeb wszystkich obywateli. Rekomendacje zmian w urzędach, będące rezultatem projektu, zostają przekazane kierownictwu urzędów, a ich wdrażanie będzie monitorowane przez Federację MAZOWIA.

www: http://mazowia.org.pl/24,148,urzadzamy.html

Link do raportu: http://mazowia.org.pl/24,456,raporty.html

Data początku: 2011

Data końca: 2012

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 90 000 pln

Osoba kontaktowa: Eliza Gryszko

Email kontaktowy: e.gryszko@mazowia.org.pl

Organizacja: Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności