STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

W obronie osoby!

Opis: Zbadanie praktyki nakłaniania przez domy pomocy społecznej z terenów województw mazowieckiego i podkarpackiego członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, do występowania do sądów o orzeczenie ich ubezwłasnowolnienia.

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 41 000 pln

Organizacja: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności