STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wolność twórczości artystycznej i swobodny dostęp do dóbr kultury

Opis: Ogólnopolskie badanie środowisk kulturotwórczych. Cel: • zbadanie stanu wiedzy prawnej dotyczącej wolności twórczej i swobodnego dostępu do dóbr kultury (zwłaszcza świadomości obowiązywania Art. 73. Konstytucji RP), • zdiagnozowanie przyczyn i okoliczności ingerowania w wolność artystyczną oraz określenie skali rozpowszechnienia cenzury w Polsce, • sprawdzenie, jak interes publiczny jest rozumiany i realizowany w instytucjach kultury, • zbadanie stanu wiedzy na temat swobodnego dostępu do dóbr kultury, • sprawdzenie, w jakim stopniu twórcy skłonni są udostępniać swoje utwory w sposób swobodny (np. na licencjach Creative Commons), • zbadanie opinii odnoszących się do obowiązującego prawa autorskiego.

www: http://www.indeks73.pl

Link do raportu: http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/Raport_Indeksu_73.pdf

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Agnieszka Kaim

Email kontaktowy: akaim@indeks73.pl

Organizacja: Indeks 73

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności