STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wspólne działanie – kluczem do sukcesu

Opis: Zbudowanie podstaw dla kontroli standardów w życiu publicznym, zwiększenie dostępności do informacji publicznej, działanie antykorupcyjne, promocja i wsparcie zasad dobrego rządzenia. Celem projektu jest podjęcie działań monitorujących administrację publiczną przez mieszkańców Małopolski "Wspólne działanie - kluczem do sukcesu" to: Program Aktywny Obywatel – cykl intensywnych warsztatów realizowanych metodą aktywizacji lokalnej. Uczestnikami będą mieszkańcy Małopolski. W skład wyodrębnionych subregionów wchodzą powiaty, na poziomie których będą wybierani lokalni liderzy, prężnie działający na danym terenie oraz przedstawiciel starostwa, jako urzędnik jednostki samorządowej. Od momentu zakwalifikowania do projektu, to właśnie te osoby stają się reprezentantami powiatu – swojej małej ojczyzny. W ramach projektu, 51 beneficjentów podzielonych na dwie grupy uczestniczyć będzie w cyklu 8 dwudniowych szkoleń wyjazdowych. Dzięki temu, każda osoba weźmie udział w 128 godzinach szkoleń. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami Programu Aktywny Obywatel. Beneficjenci zweryfikują swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas wizyty w trzech pozostałych subregionach nakreślonych na potrzeby projektu. Wizyty studyjne – możliwość wymiany doświadczeń, z zakresu monitoringu i kontroli administracji publicznej, podczas wizyt w Czechach i na Słowacji. Projekt promuje wiedzę dotyczącą: - warunków i zasad efektywnej i profesjonalnej współpracy samorządu z lokalną społecznością, - nowych możliwości wpływania na administrację publiczną, wykorzystywania narzędzi E‑government - relacji pomiędzy administracją publiczną a społeczeństwem obywatelskim w krajach UE - aktywności społecznej i zaangażowania lokalnych przedstawicieli. Interaktywna Mapa Obywatelska: - odzwierciedlać będzie problemy poszczególnych powiatów - da możliwość lokalizowania konkretnych problemów i lobbowania na rzecz ich rozwiązania - pozwoli obywatelom województwa małopolskiego śledzić postępy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

www: http://www.aktywnyobywatel.pl/

Data początku: 2009

Data końca: 2010

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 637658,96 pln

Osoba kontaktowa: Kamila Kołbut

Email kontaktowy: k.kolbut@iss.krakow.pl

Organizacja: Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności