STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wspólnoty lokalne na rzecz zwiększania świadomości prawnej w praktyce

Opis: Celem projektu jest zaangażowanie wspólnot lokalnych na rzecz realnego i praktycznego zwiększenia się świadomości prawnej obywateli, a dzięki temu także zaufania do instytucji trzeciej władzy. Projekt jest realizowany w 15 polskich miastach, w których swoje siedziby mają sądy rejonowe oraz w których znajdują się szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz uniwersytety trzeciego wieku. Zaangażowani w projekt zostają zarówno młodzi obywatele jak i seniorzy. Są oni najpierw wyposażani przez Fundację Court Watch Polska w niezbędną wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych praw i obowiązków obywateli przed sądem, podczas serii innowacyjnych szkoleń, a następnie wysłani do sądu w celu praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji trzeciej władzy. Dokonywane przez nich obserwacje służą do wzbogacenia bazy danych na temat polskiego sądownictwa widzianego oczami „zwykłych” obywateli, którzy najczęściej stają przed obliczem Temidy. Dzięki tej bazie Fundacja jest w stanie upowszechniać wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości poprzez publikację broszur informacyjnych.

www: http://courtwatch.pl/fundacja/biezace-projekty/wspolnoty-lokalne-na-rzecz-zwiekszania-swiadomosci-prawnej-w-praktyce/

Data początku: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Bartosz Pilitowski

Email kontaktowy: b.pilitowski@courtwatch.pl

Organizacja: Fundacja Court Watch Polska

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności