STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wszystko Jasne I

Opis: Projekt „Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie” realizowany był przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” ze środków Programu Działań Strażniczych Fundacji Batorego. Stanowił on odpowiedź na obserwowane przez nasze środowisko problemy z rekrutacją dzieci do placówek oświatowych w Warszawie i problemy z jakością kształcenia, wychowania i opieki w tych placówkach w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych. Celem projektu było zapewnienie pełnej informacji rodzicom dzieci niepełnosprawnych o przysługujących dziecku prawach i możliwościach ich egzekwowania. W ramach projektu od początku prowadzona była strona internetowa (www.wszystkojasne.waw.pl), na której umieszczano wszystkie informacje, a w grudniu 2009 roku umieszczono raport merytoryczny z realizacji projektu. Od strony merytorycznej strona prowadzona była w ramach wolontariatu przez koordynatora projektu. Strona jest prowadzona nadal w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. Jest ona adresowana przede wszystkim do poszukujących informacji rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i pedagogów. Wiemy, że jest regularnie monitorowana także przez urzędników i radnych.

www: http://www.wszystkojasne.waw.pl/

Link do raportu: http://niegrzecznedzieci.org.pl/projekty/2010-wszystko-jasne-i/

Data początku: 2010

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 41 500 pln

Email kontaktowy: biuro@wszystkojasne.waw.pl

Organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne Dzieci

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności