STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wszystko Jasne

Opis:

Celem projektu było prowadzenie kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem instytucji państwowych i samorządowych, przestrzeganiem przez nie reguł dobrego rządzenia w oparciu o kryteria legalność i celowość, monitorowanie procesu stanowienia prawa oświatowego i skutków wdrażania regulacji prawnych dotyczących ucznia niepełnosprawnego. Prowadzony był audyt społeczny edukacji i dostępu do niej ucznia niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz kontrola dostosowania polskiego prawa do zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania objęła również doradztwo obywatelskie i prawne, które pozwoliło na zebranie informacji o aktualnym stanie realizacji prawa oświatowego w Polsce. W projekcie promowano edukację włączającą jako formę edukacji zapewniającej pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, wieku a zwłaszcza niepełnosprawności dziecka.

www: http://wszystkojasne.waw.pl/

Link do raportu: http://wszystkojasne.waw.pl/raporty/

Data początku: 2014-03-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 225 000,00 pln

Osoba kontaktowa: Aleksandra Braun

Email kontaktowy: rzecznik@wszystkojasne.waw.pl biuro@wszystkojasne.waw.pl

Organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne Dzieci

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności