STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wykrywanie i usuwanie niedozwolonych barier dostępu do studiów II i III stopnia

Opis:

Projekt miał umożliwić: - ujawnienie większości form dyskryminacji występujących podczas rekrutacji na studia II i III stopnia, - usunięcie z aktów prawnych i procedur wewnętrznych uczelni i innych instytucji prowadzących studia rozwiązań naruszających przepisy wyższego rzędu (ustawy i rozporządzenia), - zwiększenie transparentności postępowań rekrutacyjnych związanych z prowadzeniem przez podmioty publiczne naboru kandydatów na studia II i III stopnia. Głównym celem krótkoterminowym projektu było usunięcie przepisów dyskryminacyjnych z uchwał rekrutacyjnych. Głównym celem długoterminowym było uniemożliwienie wprowadzania przepisów dyskryminacyjnych w przyszłości i zapewnienie równego dostępu obywateli do studiów magisterskich i doktoranckich. Monitoring objął 60 instytucji prowadzących studia. Zbadanych zostało 140 naborów na studia o bardzo zróżnicowanym charakterze. Efekt zmiany nie będzie dotyczył tylko podmiotów objętych monitoringiem, ale również instytucji spoza tej grupy.

Link do raportu: https://issuu.com/tlewin/docs/watchdog__4_-_rzecz_o_rekrutacjach__995546692f4ab9/1

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-02-29

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 217 300 pln

Organizacja: Fundacja Fundusz Pomocy Studentom

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności