STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Zgłaszam problem

Opis:

Monitorowanie indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Opracowanie i uruchomienie internetowego systemu zgłaszania informacji o indywidualnych przypadkach dyskryminacji i przestępstw popełnianych ze względu na orientację seksualną oraz przekazywania informacji o możliwości uzyskania pomocy; analiza gromadzonych danych i powołanie grupy roboczej zajmującej się wypracowywaniem rozwiązań zmierzających do lepszego przygotowania instytucji i organizacji działających na rzecz ofiar przestępstw i dyskryminacji (projekt oparty na doświadczeniach niemieckiej organizacji MANEO e.V. z Berlina).

www: http://www.zglaszamproblem.pl/

Link do raportu: http://www.lambdawarszawa.org/images/publikacje/wydawnictwa/zglaszam_problem.pdf

Data początku: 2010

Data końca: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 80 000 pln

Osoba kontaktowa: Dorota Bregin

Email kontaktowy: dbregin@lambdawarszawa.org

Linki:

Organizacja: Stowarzyszenie Lambda

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności