STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Zmniejszenie zakresu detencji cudzoziemców szczególnie wrażliwych poszukujących ochrony w Polsce

Opis: Projekt miał na celu monitoring i ewaluację obowiązujących ram prawnych jak i obecnej praktyki tak aby zidentyfikować niedoskonałości w zakresie odpowiedniego traktowania cudzoziemców szczególnie wrażliwych poszukujących w Polsce ochrony oraz stworzyć propozycje prawnych i praktycznych rozwiązań zaobserwowanych podczas monitoringu. Projekt obejmie również monitoring i ewaluację postanowień wybranych sądów w zakresie umieszczania i zwalniania cudzoziemców z ośrodków strzeżonych.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=&lang=ru

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Open Society Institute

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności