STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów.

Opis:

Projekt służył monitorowaniu procesu implementacji w polskim prawodawstwie nowej Dyrektywy UE dot. zamówień publicznych oraz upowszechnianiu międzynarodowych standardów wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP). Zaplanowane działania były odpowiedzią na niewystarczające umocowanie zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) w polskim prawodawstwie i przepisach wykonawczych, ograniczoną promocję ZZP ze strony instytucji publicznych oraz niewystarczającą współpracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie kontroli obywatelskiej zamówień publicznych i działań na rzecz ZZP. Projekt objął zawiązanie Grupy Roboczej ds. ZZP, diagnozę możliwości, barier, strategii dla rozwoju ZZP, analizy i debaty eksperckie oraz monitoring tworzenia prawa i akcje rzecznicze. Długofalowo działania te przyczynią się do wzmocnienia wiedzy nt. ZZP, wzmocnienia podstaw prawnych do ich realizacji, zwiększenia promocji ZZP oraz współpracy społeczeństwa obywatelskiego w tej dziedzinie.

www: http://www.ekonsument.pl/s260_zamowienia_publiczne.html

Link do raportu: http://www.ekonsument.pl/p204_raporty.html

Data początku: 2014-10-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 179 520 pln

Osoba kontaktowa: Joanna Szabuńko koordynator projektu

Email kontaktowy: joanna@ekonsument.pl

Organizacja: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności