STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

WWW: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu

Opis:

Fundacja im. Stefana Batorego, założona w 1988 roku przez George'a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Fundacja jako pierwsza zajęła się propagowaniem i kompleksowym wspieraniem działań strażniczych w Polsce, poprzez prowadzony od 2004 do 2009 program „Działania Strażnicze”. Od 2010 działania kontynuowane są w programie Demokracja w Działaniu, w komponencie Nadzór.

Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Komponenty wspierane przez program Działania Strażnicze:
- Polityka – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego.
- Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących np. ich dzielnicy, gminy lub miasta. więcej
- Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia. więcej
- Tolerancja – przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich. więcej

Telefon: 22 536 02 00

E-mail: batory@batory.org.pl

Sfinalizowane projekty

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności