STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009 – 2014 (fundusze norweskie i fundusze EOG)

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009 – 2014 (fundusze norweskie i fundusze EOG)

WWW: https://www.eog.gov.pl/

Opis:

Możliwość korzystania ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych związana jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Trzy kraje nie będące członkami Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ustanowiły formy bezzwrotnej pomocy finansowej dla mniej zamożnych krajów Unii Europejskiej – dziesięciu nowych członków Unii oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Na mocy "Umowy o rozszerzeniu EOG" z 14 października 2003 roku zostały ustanowione dwa instrumenty wsparcia - Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Polska została objęta wsparciem Mechanizmów Finansowych od dnia 1 maja 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są zarządzane przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Celem Mechanizmów Finansowych jest zmniejszenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego Polsce oraz zacieśniania współpracy pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych to trzy komponenty obsługiwane przez dwóch niezależnych Operatorów:
1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie - Operator: Fundacja "Fundusz Współpracy"
2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój - Operator: ECORYS Polska
3. Równe szanse i integracja społeczna - Operator: ECORYS Polska

Telefon: 22 273 78 44, 22 273 78 33

E-mail: eog@mr.gov.pl

Sfinalizowane projekty

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności