STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

WWW: http://www.pozytek.gov.pl/

Opis:

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem finansowym o charakterze dotacyjnym, mającym na celu pobudzanie oraz wzmacnianie inicjatyw obywatelskich. Funkcjonowanie Funduszu ma charakter uzupełniający w stosunku do innych rozwiązań wspierających organizacje pozarządowe w Polsce. Celem głównym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Środki pochodzące z Funduszu wydatkowane są w ramach czterech Priorytetów Merytorycznych: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne (I), Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie (II), Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne (III), Rozwój przedsiębiorczości społecznej (IV) oraz w ramach priorytetu Pomoc techniczna (V)w ramach którego przeznaczono środki na obsługę PO FIO.

Telefon: 22 693 47 59

E-mail: pozytek@mpips.gov.pl

Sfinalizowane projekty

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności